Fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnade vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2009:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
217
Publikationstyp:
Rapport
2009 06

Trots att Hjälmaren och Mälaren är stora sjöar med artrika fisksamhällen. I Mälaren har flera arter minskat i omfattning, bland annat siklöja, asp, sik, vimma, hornsimpa, färna och faren, och några har till och med försvunnit helt på senare år.

I såväl Mälaren som Hjälmaren har mal, öring och flodkräfta försvunnit och i Hjälmaren även flodnejonöga och id (Degerman 2004). Förmodligen är orsakerna till förändringarna i fisksamhällena komplexa men ökad näringstillförsel, minskat siktdjup och överfiske har sannolikt bidragit liksom fysiska förändringar som sjösänkningar, dammar och rensningar av vattendragen som mynnar i sjöarna.

Kontakt