Förvaltningsplan för stora rovdjur 2014-2018

Om publikationen

Löpnummer:
2014:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Annan

Länsstyrelsen ska enligt förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn (SFS 2009:1263) upprätta en rovdjursförvaltningsplan för länet. I förordningen framgår att samverkansråden med beaktande av rovdjursförvaltningsplanerna och de fastställda miniminivåerna ska utforma långsiktiga övergripande riktlinjer för rovdjuren i förvaltningsområdet.

Kontakt