Förvaltningsplan för stora rovdjur 2014-2018

Om publikationen

Löpnummer: 2014:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 33

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsen ska enligt förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn (SFS 2009:1263) upprätta en rovdjursförvaltningsplan för länet. I förordningen framgår att samverkansråden med beaktande av rovdjursförvaltningsplanerna och de fastställda miniminivåerna ska utforma långsiktiga övergripande riktlinjer för rovdjuren i förvaltningsområdet.

Kontakt