Förutsättningar för ett utvecklat stöd till föräldrar med barn i tonåren

Om publikationen

Löpnummer:
2014:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Förutsättningar för ett utvecklat stödtill föräldrar med barn i tonåren

Denna rapport undersöker förutsättningar för ett utvecklat stöd till föräldrar med barn i tonåren i Uppsala län.

Undersökningen visar bland annat att samverkan mellan olika aktörer både inom länet och inom kommunerna behöver stärkas. Alla aktörer bör känna till vad de andra gör, så att föräldrar direkt kan hänvisas till rätt instans oavsett var de först söker stöd. Eftersom syftet med det utökade föräldrastödet är att förbättra barn och ungas psykiska hälsa behöver stödet också kombineras med olika insatser riktade till barn och unga med psykisk ohälsa.

Kontakt