Fisket i Gräsö skärgård år 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2008:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport
Fisket i Gräsö skärgård år 2005

I arbetet med att ta fram förslag till beslut om ett marint inriktat naturreservat i Gräsö skärgård har
Skärgårdsutveckling SKUTAB AB på Länsstyrelsens uppdrag genomfört en enkät riktad till fastighetsägare
på Gräsö och de andra öarna i det område som
eventuellt kan komma att omfattas av ett reservat.

Enkäten omfattar dels frågor om hur fisket bedrivits (hur ofta, på vilket sätt och med vilket fångstresultat), dels frågor om hur fisket bör förvaltas på lokal och regional nivå och vilka konflikter man upplever kring fisket.

Kontakt