Fiske i skyddsvärd marin natur

Om publikationen

Löpnummer: 2009:05

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Fiske i skyddsvärd marin natur

Med stöd från Naturvårdsverket (Miljömålsrådet) har länsstyrelserna i Norrbottens, Väster­bottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Uppsala län i samarbete med Skärgårdsutveckling SKUT AB AB under 2006-2008 genomfört enkäter om hur fisket bedrivits i sju kustvattenom­råden med höga naturvärden.

Enkäterna har främst riktats till fastighetsägare inom eller nära de berörda områdena och har också tagit upp frågor om skador av säl och skarv och konflikter som kan finnas kring förvaltningen av fisket.

Kontakt