Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för minskad klimatpåverkan

Om publikationen

Löpnummer:
2021:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för minskad klimatpåverkan - Uppföljning av hållbarhetslöften

Ett fyrtiotal aktörer i länet har åtagit sig att arbeta med åtgärder ur det regionala programmet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan. I denna lägesbild beskrivs arbetet hittills.

Uppföljning av hållbarhetslöften i mars 2021.

Kontakt