Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald

Om publikationen

Löpnummer:
2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
86
Publikationstyp:
Rapport
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till hållbara ekosystem genom att bevara och stärka biologisk mångfald i Uppsala län. Åtgärdsprogrammet är det andra av totalt fyra regionala åtgärdsprogram för miljömålen som tillsammans kommer att utgöra inriktningen för länets miljöarbete.

Observera att publikationen inte är helt tillgänglig, men kommer att bytas ut mot en tillgänglig version inom kort.

Kontakt