Ensamkommande barn som har avvikit

Om publikationen

Löpnummer:
2018:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Rapportomslag

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ensamkommande flickor och pojkar som försvinner ur myndigheternas mottagningsarbete löper särskilt stor risk att exploateras. De hamnar helt utanför samhällets skyddsnät och lever en mycket osäker tillvaro. Barns försvinnande är ett komplext samhällsproblem som berör många aktörer, och det är en utmaning som vi måste lösa tillsammans.

Innehållet i planen bygger på rekommendationer från en regional arbetsgrupp och andra läns samverkansplaner. Varje aktör har ett eget ansvar att säkerställa att de rutiner som föreslås i denna plan överensstämmer med det regelverk som omfattar den egna verksamheten och att de i relevanta delar implementeras i verksamheten.

Kontakt