Byggnadsnämndernas beskrivning av den praktiska tillämpningen av byggregelföreskrifter och kontrollprocessen

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport
Byggnadsnämndernas beskrivning av den praktiska tillämpningen av byggregelföreskrifter och kontrollprocessen

Kommunerna har mycket skilda förutsättningar. Beroende på storlek, både vad gäller befolkning och yta samt läge till storstäder, är det skillnader på vad och hur mycket man bygger. Marknaden anpassar sig efter dessa förhållanden.

Beroende på aktörer, kommunens ekonomi och möjlighet att rekrytera personal, påverkar detta till stor del hur byggnadsnämndernas ärendehantering fungerar. I svaren till hur kommunernas tillgång till olika kompetenser ser ut märks att de mindre kommunerna har brist på arkitekter.

Värt att notera är att stadsarkitekten numera ofta har sin organisatoriska hemvist någon annan stans än hos byggnadsnämndens förvaltning. Juristkompetens är en annan bristvara.

Kontakt