Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn samt tillämpning av PBL 2017

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn, samt tillämpning av PBL, 2017

Denna rapport är en sammanställning av hur byggnadsnämndernas arbete med tillsyn och tillämpning av regelverken, i PBL, PBF och BBR, har sett ut i Uppsala län under året 2016.

Sammanställningen grundar sig på de svar som kommit fram i samband med den enkätundersökning som gjorts liktydig bland alla byggnadsnämnder i Sverige, samt de diskussioner som förts vid de besök länsstyrelsen genomfört hos samtliga länets kommuner.

Målet med detta arbete är att göra den uppföljning och utvärdering som plan- och byggförordningen ålägger länsstyrelserna att göra.

Kontakt