Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn i Uppsala län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
404-5773-2016
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport
Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn i Uppsala län 2016

Syftet med denna sammanställning och analys är att göra den uppföljning och utvärdering som plan- och byggförordningen ålägger länsstyrelserna att göra. Regeringen har beslutat att länsstyrelserna 2016 särskilt ska granska kommunernas tillsyn av bestämmelserna om funktionskontroll av ventilationssystem och funktionskontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets föreskrifter

Kontakt