Byggnadsnämndernas arbete med geotekniska risker 2019.

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Byggnadsnämndernas arbete med geotekniska risker 2019

Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. I regleringsbrevet står det beskrivet hur myndigheten ska arbeta och vad som särskilt ska prioriteras samt hur mycket pengar myndigheten kan använda.

I regleringsbrevet för 2019 har länsstyrelsen fått i uppdrag att följa upp hur kommunerna arbetar med geotekniska risker i plan- och byggprocessen.

För att utreda frågan har länsstyrelsen skickat ut en enkät till länets alla kommuner, intervjuat sakkunniga samt analyserat utvalda översikts- och detaljplaner. Metodiken har utarbetats i samverkan med de andra länsstyrelserna.

Kontakt