Bottenfauna i Båtfors Naturreservat

Om publikationen

Löpnummer: 2018:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Omslagsbild

Länsstyrelsen har under 2007 genomfört en inventering av bottenfauna vid 10 lokaler i Båtfors naturreservat. Huvudsyftet med inventeringen är att beskriva limniska värden i naturreservatet som har pekats ut som nationellt särskilt värdefullt med avseende på limniska naturvärden i arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Kontakt