Bottenfauna i Båtfors Naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:
2018:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild

Länsstyrelsen har under 2007 genomfört en inventering av bottenfauna vid 10 lokaler i Båtfors naturreservat. Huvudsyftet med inventeringen är att beskriva limniska värden i naturreservatet som har pekats ut som nationellt särskilt värdefullt med avseende på limniska naturvärden i arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Kontakt