Bostadsmarknadsenkäten i Uppsala län 2013

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Rapport
Bostadsmarknadsenkäten 2013

Länsstyrelsen följer utvecklingen på bostadsmarknaden i länet genom Boverkets bostadsmarknadsenkät. Målet är att få en samlad bild av kommunernas bedömning av bostadsmarknaden och dess utveckling.

Denna rapport sammanfattar läget på bostadsmarknaden i Uppsala län i januari månad 2013.

Kontakt