Bostadsmarknadsenkäten i Uppsala län 2013

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 2

Publikationstyp: Rapport

Bostadsmarknadsenkäten 2013

Länsstyrelsen följer utvecklingen på bostadsmarknaden i länet genom Boverkets bostadsmarknadsenkät. Målet är att få en samlad bild av kommunernas bedömning av bostadsmarknaden och dess utveckling.

Denna rapport sammanfattar läget på bostadsmarknaden i Uppsala län i januari månad 2013.

Kontakt