Bostadsmarknadsenkäten i Uppsala län 2012

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Rapport
Bostadsmarknadsenkäten 2012

Länsstyrelsen följer utvecklingen på bostadsmarknaden i länet genom Boverkets bostads- marknadsenkät. Målet är att få en samlad bild av kommunernas bedömning av bostadsmarknaden  och dess utveckling. Denna rapport av Länsstyrelsen ”snabbsammanfattar” läget på  bostadsmarknaden i Uppsala län i januari månad 2012.

Kontakt