Bostadsmarknadsenkäten i Uppsala län 2012

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 2

Publikationstyp: Rapport

Bostadsmarknadsenkäten 2012

Länsstyrelsen följer utvecklingen på bostadsmarknaden i länet genom Boverkets bostads- marknadsenkät. Målet är att få en samlad bild av kommunernas bedömning av bostadsmarknaden  och dess utveckling. Denna rapport av Länsstyrelsen ”snabbsammanfattar” läget på  bostadsmarknaden i Uppsala län i januari månad 2012.

Kontakt