Bostadsmarknadsenkäten år 2009

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 2

Publikationstyp: Rapport

Bostadsmarknadsenkäten 2009

Länsstyrelsen har genomfört den årliga bostadsmarknadsundersökningen med hjälp av
Boverkets enkät till länets kommuner.

Målet är att få en samlad bild av kommunernas bedömning av bostadsmarknaden och dess utveckling.

Denna rapport av länsstyrelsen snabbsammanfattar läget på bostadsmarknaden i Uppsala län den 1 januari år 2009.

Kontakt