Bostadsmarknadsenkäten år 2008

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Rapport
Bostadsmarknadsenkäten 2008

Länsstyrelsen har genomfört den årliga bostadsmarknadsundersökningen med hjälp av Boverkets enkät till länets kommuner.

Målet är att få en samlad bild av kommunernas bedömning av bostadsmarknaden och dess utveckling.

Denna rapport av länsstyrelsen snabbsammanfattar läget på bostadsmarknaden i Uppsala län den 1 januari år 2008.

Kontakt