Bostadsmarknadsenkäten 2017 Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 2

Publikationstyp: Rapport

Bostadsmarknadsenkäten 2017

Länsstyrelsen följer utvecklingen på bostadsmarknaden i länet genom Boverkets bostadsmarknadsenkät. Målet är att få en samlad bild av bostadsmarknadsläget och dess utveckling. Denna rapport visar en förenklad version av kommunernas bedömning kring bostadsmarknadsläget i Uppsala län i januari månad 2017.

Kontakt