Bostadsmarknadsenkäten 2011 Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 2

Publikationstyp: Rapport

Bostadsmarknadsenkäten 2011

Länsstyrelsen håller koll på bostadsmarknaden i länet genom Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Målet är att få en samlad bild av kommunernas bedömning av bostadsmarknaden och dess utveckling.

Denna rapport av Länsstyrelsen sammanfattar läget på bostadsmarknaden i Uppsala län den 1 januari 2011.

Kontakt