Bostadsmarknadsenkäten 2011 Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Rapport
Bostadsmarknadsenkäten 2011

Länsstyrelsen håller koll på bostadsmarknaden i länet genom Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Målet är att få en samlad bild av kommunernas bedömning av bostadsmarknaden och dess utveckling.

Denna rapport av Länsstyrelsen sammanfattar läget på bostadsmarknaden i Uppsala län den 1 januari 2011.

Kontakt