Att betala och ta betalt

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Att betala och ta betalt

Tillgång till grundläggande betaltjänster i Uppsala län.

Med grundläggande betaltjänster menas att du som
privatperson ska kunna ta ut pengar från bankomat
och betala räkningar över disk hos en bank eller
genom ett ombud.

Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att bevaka
hur tillgången till betaltjänster ser ut i länet, och hur den förändras över tid.

Under året har vi kontinuerlig kontakt med representanter för länets näringsliv, föreningsliv och intresseorganisationer.

Alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande
betaltjänster till rimliga priser.

 

Kontakt