Årets Hedersupplänning

Om publikationen

Löpnummer: 2019

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 33

Publikationstyp: Broschyr/folder

Hdersupplänning

Varje år utser landshövdingen i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län ”Årets Heders­upplänning”.

Utmärkelsen ska tilldelas någon som är född eller verksam i Uppsala län eller som på annat sätt har nära anknytning till länet.

Utmärkelsen Årets Hedersupplänning tilldelas som erkänsla för betydelsefulla insatser för länet inom näringslivets område, inom kulturområdet eller för på annat sätt framstående insatser för länets framtid och utveckling.

I denna publikation presenteras alla Heders­upplänningar sedan utnämningarna startade 1991.

Kontakt