Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer: 2015:03

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 143

Publikationstyp: Rapport

Gynnsamma förutsättningar har gett Uppsala län många arter och en variationsrik natur. Den biologiska mångfalden gynnas genom satsningar på både ekosystem (helheten) och på arterna (delarna). I
rapporten pekas därför både arter och naturtyper ut – 212 arter och 14 naturtyper. Med hjälp av kartor visualiseras var naturtyperna finns. Att gynna den biologiska mångfalden i Uppsala län är viktigt även i ett
nationellt perspektiv.

Kontakt