Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2015:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
143
Publikationstyp:
Rapport

Gynnsamma förutsättningar har gett Uppsala län många arter och en variationsrik natur. Den biologiska mångfalden gynnas genom satsningar på både ekosystem (helheten) och på arterna (delarna). I
rapporten pekas därför både arter och naturtyper ut – 212 arter och 14 naturtyper. Med hjälp av kartor visualiseras var naturtyperna finns. Att gynna den biologiska mångfalden i Uppsala län är viktigt även i ett
nationellt perspektiv.

Kontakt