Analys av regional bostadsmarknad år 2018 i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
405-7816-2017
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport
Analys av regional bostadsmarknad år 2018 i Uppsala län

Bra bostäder och goda boendemiljöer är viktigt för utvecklingen i länet. Det är både en tillväxt- och välfärdsfråga. Ur ett tillväxtperspektiv är rätt bostäder en
viktig förutsättning för att kunna attrahera arbetskraft och nya kommuninvånare. Ur ett välfärdsperspektiv handlar det om att ge alla människor tillgång till en lämplig bostad.

Kontakt