Analys av regional bostadsmarknad år 2018 i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 405-7816-2017

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

Analys av regional bostadsmarknad år 2018 i Uppsala län

Bra bostäder och goda boendemiljöer är viktigt för utvecklingen i länet. Det är både en tillväxt- och välfärdsfråga. Ur ett tillväxtperspektiv är rätt bostäder en
viktig förutsättning för att kunna attrahera arbetskraft och nya kommuninvånare. Ur ett välfärdsperspektiv handlar det om att ge alla människor tillgång till en lämplig bostad.

Kontakt