Analys av regional bostadsmarknad år 2017 i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 405-7302-2016

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 43

Publikationstyp: Rapport

Analys av regional bostadsmarknad år 2017 i Uppsala län

Länsstyrelsens analys riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen.

Kontakt