Analys av regional bostadsmarknad år 2017 i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
405-7302-2016
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport
Analys av regional bostadsmarknad år 2017 i Uppsala län

Länsstyrelsens analys riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen.

Kontakt