Analys av regional bostadsmarknad år 2014 i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
Analys av regional bostadsmarknad år 2014

Länsstyrelsen följer utvecklingen på bostadsmarknaden i länet genom Boverkets
bostadsmarknadsenkät. Den innehåller ett samlat material kring kommunernas
bedömningar över bostadsmarknaden ur olika aspekter. Rapporten ger inledningsvis en bild av bostadsmarknadsläget, bostadsbeståndet, förväntat bostadsbyggande för att därefter ta upp befolkningsutveckling, näringsliv, situationen för olika grupper på bostadsmarknaden samt boendeplanering.

Kontakt