Analys av regional bostadsmarknad år 2012 i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
405-5981-2011
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Analys av regional bostadsmarknad 2012 i Uppsala län

Årets analys av bostadsmarknaden består i fördjupningar på temat kommunernas boendeplanering och markpolitik – grundläggande politikområden för att klara den stora efterfrågan på bostäder i länet. 
 
Innehållet i den här rapporten bygger på resultat från Boverkets bostadsmarknadsenkät som länets kommuner årligen besvarar och fördjupande frågor kring det speciella temat. Enkäten skickas till kommunerna i december och svaren samlas in i februari för att sedan sammanställas av Länsstyrelserna och Boverket.

Kontakt