Analys av regional bostadsmarknad år 2012 i Uppsala län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 405-5981-2011

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Analys av regional bostadsmarknad 2012 i Uppsala län

Årets analys av bostadsmarknaden består i fördjupningar på temat kommunernas boendeplanering och markpolitik – grundläggande politikområden för att klara den stora efterfrågan på bostäder i länet. 
 
Innehållet i den här rapporten bygger på resultat från Boverkets bostadsmarknadsenkät som länets kommuner årligen besvarar och fördjupande frågor kring det speciella temat. Enkäten skickas till kommunerna i december och svaren samlas in i februari för att sedan sammanställas av Länsstyrelserna och Boverket.

Kontakt