2009 års inventering av gölgroda (Rana lessonae) i Norduppland

Om publikationen

Löpnummer:
2013:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-4712
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
2009 års inventering av gölgroda (Rana lessonae) i Norduppland

Rapporten presenterar resultaten av 2009 års inventering av gölgroda i Norduppland. Inventeringen utfördes längs med den Norduppländska kusten och delades in i de tre områdena: Gårdskär, Hållnäs och Gräsö med skärgård.

Syftet med inventeringen var att dokumentera gölgrodans förekomst och utbredning samt hur denna eventuellt förändrats sedan föregående inventering.

Kontakt