2009 års inventering av gölgroda (Rana lessonae) i Norduppland

Om publikationen

Löpnummer: 2013:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-4712

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

2009 års inventering av gölgroda (Rana lessonae) i Norduppland

Rapporten presenterar resultaten av 2009 års inventering av gölgroda i Norduppland. Inventeringen utfördes längs med den Norduppländska kusten och delades in i de tre områdena: Gårdskär, Hållnäs och Gräsö med skärgård.

Syftet med inventeringen var att dokumentera gölgrodans förekomst och utbredning samt hur denna eventuellt förändrats sedan föregående inventering.

Kontakt