Om dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR, i alla EU-länder. Här i Sverige ersätter den personuppgiftslagen, PUL. I praktiken stärks skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på myndigheten, men också hos andra organisationer och företag.

Läs mer om GDPRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan och rapporter
Ansökan om bidrag
Ansökan om tillstånd
Anmälan för registrering primärproduktion livsmedel 20170222.pdföppnas i nytt fönster 154.4 kB 2018-05-28 09.13
Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion.pdföppnas i nytt fönster 483.7 kB 2019-04-18 07.36
Anmälan om fälld kronhjort.pdföppnas i nytt fönster 323.7 kB 2018-09-14 09.18
Anmälan till Greppa Näringen - Uppsala 2018.pdföppnas i nytt fönster 121.6 kB 2018-12-07 12.44
Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a § miljöbalken.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-05-24 16.23
Ansökan enligt 37 § djurskyddsförordningen (1988:539) om godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur.pdföppnas i nytt fönster 62.5 kB 2018-05-24 17.55
Ansökan fana.docxöppnas i nytt fönster 16.9 kB 2018-11-23 11.45
Ansökan flagga.docxöppnas i nytt fönster 17.1 kB 2018-11-23 11.45
Ansökan med vägledning ideella föreningar och trossamfund TIA.docxöppnas i nytt fönster 68.5 kB 2018-08-21 12.15
Ansökan om auktorisation av bilskrotare.pdföppnas i nytt fönster 66.8 kB 2018-05-24 16.20
Ansökan om bidrag (KOMPIS).xlsxöppnas i nytt fönster 33.8 kB 2018-05-24 16.52
Ansökan om bidrag för minskad övergödning till vattendrag sjöar och hav.docxöppnas i nytt fönster 101.9 kB 2019-09-11 13.50
Ansökan om bidrag för vård av värdefulla kulturmiljöer.pdföppnas i nytt fönster 198.8 kB 2018-05-24 16.28
Ansökan om bidrag med stöd av paragraf 37.pdföppnas i nytt fönster 56.6 kB 2018-06-26 13.05
Ansökan om bidrag till skyddsväst för hund.pdföppnas i nytt fönster 153.3 kB 2018-09-14 09.18
Ansökan om bidrag ur älgvårdsfonden.pdföppnas i nytt fönster 200 kB 2018-09-14 09.18
Ansökan om dispens från biotopskyddet.pdföppnas i nytt fönster 65.6 kB 2018-06-01 16.44
Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde.pdföppnas i nytt fönster 267.9 kB 2018-10-04 17.25
Ansökan om dispens för åtgärd inom naturreservat, nationalpark, naturminne, djur och växtskyddsområde.pdföppnas i nytt fönster 50.5 kB 2018-05-24 16.35
Ansökan om förordnande som fisketillsynsman.pdföppnas i nytt fönster 92 kB 2018-05-24 16.44
Ansökan om kanalisationsstöd (SFS 2008:81) stöd till anläggning av kanalisation.pdföppnas i nytt fönster 30 kB 2018-05-24 17.30
Ansökan om registrering av jaktområde.pdföppnas i nytt fönster 189.9 kB 2018-09-14 09.18
Ansökan om skyddsjakt eller annan skadeförebyggande åtgärd.pdföppnas i nytt fönster 203.2 kB 2018-09-14 09.18
Ansökan om skyddsobjekt.pdföppnas i nytt fönster 687.4 kB 2018-05-24 18.04
Ansökan om strandskyddsdispens.pdföppnas i nytt fönster 135.5 kB 2018-05-24 18.29
Ansökan om tillstånd att använda rörlig belysning eller elektronisk bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvin.pdföppnas i nytt fönster 227.7 kB 2018-09-14 09.18
Ansökan om tillstånd för användning av metallsökare.pdföppnas i nytt fönster 295 kB 2018-05-24 17.54
Ansökan om tillstånd för åtgärd inom område med landsbildsskydd.pdföppnas i nytt fönster 524.1 kB 2018-05-24 17.46
Ansökan om tillstånd kyrkliga kulturminnen enligt kulturminneslagen (KML) 4 kap kyrkliga kulturminnen till ombyggnad, konserveringsinsatser eller annan väsentlig förändring - begravningsplats eller kyrkotomt.pdföppnas i nytt fönster 83.2 kB 2018-05-24 17.38
Ansökan om tillstånd kyrkliga kulturminnen enligt kulturminneslagen (KML) 4 kap kyrkliga kulturminnen till ombyggnad, konserveringsinsatser eller annan väsentlig förändring - kyrkobyggnad eller kyrkoinventarier.pdföppnas i nytt fönster 85.8 kB 2018-05-24 17.43
Ansökan om tillstånd till markingrepp i eller invid fornlämning 2 kap kulturmiljölagen.pdföppnas i nytt fönster 126.1 kB 2018-05-24 16.13
Ansökan om tillstånd till utplantering av fisk och kräftor.pdföppnas i nytt fönster 104.5 kB 2018-05-24 18.48
Ansökan om tillstånd till ändring av byggnadsminnen.pdföppnas i nytt fönster 119.9 kB 2018-05-24 18.38
Ansökan om undantag från villkor.pdföppnas i nytt fönster 121.2 kB 2018-07-18 07.14
Ansökan om ändring av jaktområde.pdföppnas i nytt fönster 322.6 kB 2018-09-14 09.20
Avtal om samtycke av anslutning till jaktområde.pdföppnas i nytt fönster 159.7 kB 2018-09-14 09.21
Besiktningsintyg otjänlig älg.pdföppnas i nytt fönster 96.2 kB 2018-09-14 09.18
Bilaga 10- Delrapportsmall.docöppnas i nytt fönster 74 kB 2019-02-14 15.57
Bilaga 11- Slutrapportsmall för ideella föreningar och trossamfund.docöppnas i nytt fönster 106.5 kB 2019-02-14 16.02
Bilaga 12- Slutrapportsmall för kommuner.docöppnas i nytt fönster 101 kB 2019-02-14 16.02
Bilaga 2 - Ansökan med vägledning § 37 2019.docxöppnas i nytt fönster 58.9 kB 2019-02-14 16.15
Bilaga 2- Ansökan med vägledning- ideella föreningar och trossamfund .docxöppnas i nytt fönster 67.8 kB 2019-02-14 15.39
Bilaga 2 - Ansökningsformulär med vägledning § 37a 2019.docxöppnas i nytt fönster 61.4 kB 2019-02-14 16.30
Bilaga 3- Budgetmall.docxöppnas i nytt fönster 35.6 kB 2019-02-14 15.51
Bilaga 3 - Intyg samverkanspart § 37a 2019.docxöppnas i nytt fönster 39.8 kB 2019-02-14 16.31
Bilaga 4- Ansökan med vägledning- kommuner.docxöppnas i nytt fönster 58.9 kB 2019-02-14 15.37
Bilaga 5- Intyg samverkanspart, medsökande.docxöppnas i nytt fönster 40 kB 2019-02-14 15.39
Bilaga 8 - Delrapportsmall § 37 2019.docöppnas i nytt fönster 96 kB 2019-02-14 16.23
Bilaga 9 - Slutrapportsmall § 37 2019.docöppnas i nytt fönster 114 kB 2019-02-14 16.22
Bilaga till bidrag till byggnadsvård.pdföppnas i nytt fönster 19.5 kB 2018-05-24 16.30
Blankett för ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen (2007:845) för handel med levande exemplar av europeisk ål Anguilla anguilla.pdföppnas i nytt fönster 37.4 kB 2018-05-24 16.50
Förfrågan om fornlämning - Markingrepp i anslutning till fornlämning 2 kap Kulturmiljölagen.pdföppnas i nytt fönster 199.9 kB 2018-05-24 16.42
Information och instruktioner till ansökan om förordnande som fisketillsynsman.pdföppnas i nytt fönster 76.2 kB 2018-05-24 16.47
Information om byggnadsminnen och ändring av byggnadsminne.pdföppnas i nytt fönster 117.3 kB 2018-05-24 18.39
Information om KOMPIS-bidraget – kommunal planering i (statlig) samverkan.pdföppnas i nytt fönster 176.4 kB 2018-05-24 16.55
Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Uppsala.docxöppnas i nytt fönster 546.6 kB 2018-05-24 16.17
Intyg samverkanspart, medsökande TIA.docxöppnas i nytt fönster 42.2 kB 2018-08-21 12.02
Rapport från skyddsjakt eller annan skadeförebyggande åtgärd.pdföppnas i nytt fönster 145.8 kB 2018-09-14 09.18
Rapport om skyddsväst för hund.pdföppnas i nytt fönster 157.4 kB 2018-09-14 09.18
Rapport över genomförd fisketillsyn.pdföppnas i nytt fönster 144.8 kB 2018-05-24 18.00
Rekvisitionsblankett för bidrag till byggnadsvård samt antikvarisk medverkan.pdföppnas i nytt fönster 81.1 kB 2018-05-24 18.02
Slutredovisning kanalisationsstöd (SFS 2008:81) stöd till anläggning av kanalisation.pdföppnas i nytt fönster 30.1 kB 2018-05-24 17.32
Verifikatförteckning Kanalisationsstöd.pdföppnas i nytt fönster 31.6 kB 2018-05-24 17.36

E-tjänster och blanketter

Kontakt