Om dina personuppgifter

Från och med 25 maj gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR, i alla EU-länder. Här i Sverige ersätter den personuppgiftslagen, PUL. I praktiken stärks skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på myndigheten, men också hos andra organisationer och företag.

Läs mer om GDPRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan för registrering primärproduktion livsmedel 20170222.pdf 154.4 kB 2018-05-28 09.13
Anmälan om fälld kronhjort.pdf 323.7 kB 2018-09-14 09.18
Anmälan om kameraövervakning.pdf 108.4 kB 2018-05-24 15.18
Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a § miljöbalken.pdf 1.2 MB 2018-05-24 16.23
Ansökan enligt 37 § djurskyddsförordningen (1988:539) om godkännande av anläggning för offentlig förevisning av djur.pdf 62.5 kB 2018-05-24 17.55
Ansökan med vägledning § 37 2018.docx 59.2 kB 2018-08-09 17.20
Ansökan med vägledning ideella föreningar och trossamfund TIA.docx 68.5 kB 2018-08-21 12.11
Ansökan med vägledning ideella föreningar och trossamfund TIA.docx 68.5 kB 2018-08-21 12.15
Ansökan med vägledning- kommuner TIA.docx 59.8 kB 2018-08-21 10.02
Ansökan om auktorisation av bilskrotare.pdf 66.8 kB 2018-05-24 16.20
Ansökan om bidrag (KOMPIS).xlsx 33.8 kB 2018-05-24 16.52
Ansökan om bidrag § 37a kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända med vägledning 2018.docx 63 kB 2018-07-05 17.40
Ansökan om bidrag för vård av värdefulla kulturmiljöer.pdf 198.8 kB 2018-05-24 16.28
Ansökan om bidrag med stöd av paragraf 37.pdf 56.6 kB 2018-06-26 13.05
Ansökan om bidrag till skyddsväst för hund.pdf 153.3 kB 2018-09-14 09.18
Ansökan om bidrag ur älgvårdsfonden.pdf 200 kB 2018-09-14 09.18
Ansökan om dispens från biotopskyddet .pdf 65.6 kB 2018-06-01 16.44
Ansökan om dispens från biotopskyddet enligt 7 kap 11 § miljöbalken.pdf 65.6 kB 2018-05-24 16.33
Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde.pdf 267.9 kB 2018-10-04 17.25
Ansökan om dispens från terrängkörningslagen.pdf 123.1 kB 2018-05-24 18.36
Ansökan om dispens från vattenskydd.pdf 116.3 kB 2018-05-30 11.48
Ansökan om dispens för åtgärd inom naturreservat, nationalpark, naturminne, djur och växtskyddsområde.pdf 50.5 kB 2018-05-24 16.35
Ansökan om förordnande som fisketillsynsman.pdf 92 kB 2018-05-24 16.44
Ansökan om kameraövervakning.pdf 416 kB 2018-05-24 16.58
Ansökan om kameraövervakning med drönare.pdf 515.8 kB 2018-05-24 16.40
Ansökan om kanalisationsstöd (SFS 2008:81) stöd till anläggning av kanalisation.pdf 30 kB 2018-05-24 17.30
Ansökan om lokal trafikforeskrift.pdf 83.9 kB 2018-07-10 13.58
Ansökan om registrering av jaktområde.pdf 189.9 kB 2018-09-14 09.18
Ansökan om skyddsjakt eller annan skadeförebyggande åtgärd.pdf 203.2 kB 2018-09-14 09.18
Ansökan om skyddsobjekt.pdf 687.4 kB 2018-05-24 18.04
Ansökan om strandskyddsdispens.pdf 135.5 kB 2018-05-24 18.29
Ansökan om tillstånd att använda rörlig belysning eller elektronisk bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvin.pdf 227.7 kB 2018-09-14 09.18
Ansökan om tillstånd för användning av metallsökare.pdf 295 kB 2018-05-24 17.54
Ansökan om tillstånd för åtgärd inom område med landsbildsskydd.pdf 524.1 kB 2018-05-24 17.46
Ansökan om tillstånd kyrkliga kulturminnen enligt kulturminneslagen (KML) 4 kap kyrkliga kulturminnen till ombyggnad, konserveringsinsatser eller annan väsentlig förändring - begravningsplats eller kyrkotomt.pdf 83.2 kB 2018-05-24 17.38
Ansökan om tillstånd kyrkliga kulturminnen enligt kulturminneslagen (KML) 4 kap kyrkliga kulturminnen till ombyggnad, konserveringsinsatser eller annan väsentlig förändring - kyrkobyggnad eller kyrkoinventarier.pdf 85.8 kB 2018-05-24 17.43
Ansökan om tillstånd till markingrepp i eller invid fornlämning 2 kap kulturmiljölagen.pdf 126.1 kB 2018-05-24 16.13
Ansökan om tillstånd till utplantering av fisk och kräftor.pdf 104.5 kB 2018-05-24 18.48
Ansökan om tillstånd till ändring av byggnadsminnen.pdf 119.9 kB 2018-05-24 18.38
Ansökan om undantag från villkor.pdf 121.2 kB 2018-07-18 07.14
Ansökan om ändring av jaktområde.pdf 322.6 kB 2018-09-14 09.20
Avtal om samtycke av anslutning till jaktområde.pdf 159.7 kB 2018-09-14 09.21
Besiktningsintyg otjänlig älg.pdf 96.2 kB 2018-09-14 09.18
Bilaga till bidrag till byggnadsvård.pdf 19.5 kB 2018-05-24 16.30
Blankett för ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen (2007:845) för handel med levande exemplar av europeisk ål Anguilla anguilla.pdf 37.4 kB 2018-05-24 16.50
Förfrågan om fornlämning - Markingrepp i anslutning till fornlämning 2 kap Kulturmiljölagen.pdf 199.9 kB 2018-05-24 16.42
Information och instruktioner till ansökan om förordnande som fisketillsynsman.pdf 76.2 kB 2018-05-24 16.47
Information om byggnadsminnen och ändring av byggnadsminne.pdf 117.3 kB 2018-05-24 18.39
Information om KOMPIS-bidraget – kommunal planering i (statlig) samverkan.pdf 176.4 kB 2018-05-24 16.55
Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Uppsala.docx 546.6 kB 2018-05-24 16.17
Intyg samverkanspart, medsökande TIA.docx 42.2 kB 2018-08-21 12.02
Intyg samverkanspart, medsökande TIA.docx 42.2 kB 2018-08-21 12.25
Rapport från skyddsjakt eller annan skadeförebyggande åtgärd.pdf 145.8 kB 2018-09-14 09.18
Rapport om skyddsväst för hund.pdf 157.4 kB 2018-09-14 09.18
Rapport över genomförd fisketillsyn.pdf 144.8 kB 2018-05-24 18.00
Rekvisitionsblankett för bidrag till byggnadsvård samt antikvarisk medverkan.pdf 81.1 kB 2018-05-24 18.02
Slutredovisning kanalisationsstöd (SFS 2008:81) stöd till anläggning av kanalisation.pdf 30.1 kB 2018-05-24 17.32
Verifikatförteckning Kanalisationsstöd.pdf 31.6 kB 2018-05-24 17.36
Årsberättelse för ombud enligt begravningslagen.pdf 110.5 kB 2018-05-24 18.50

Kontakt