Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med pengar till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

 • underlätta etableringen i samhället
 • skapa nätverk
 • stödja språkinlärning
 • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Söka medel

Information om kommande utlysning kommer våren 2020.

Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan också omfattas av insatserna.

Prioriteringar 2019

Under 2019 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. I övrigt prioriteras även insatser där:

 1. insatsen sker tillsammans med idéburen sektor
 2. kontakten med samverkande part/-er är etablerad

Av ansökan ska framgå att kontakt är etablerad genom särskilt intyg, undertecknat av samverkanspart.

Ansökningsperioder 2019

Ansökningsperioden för 2019 är nu öppen. Vi har 2 020 000 kr att fördela.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter, som lämnas in till Länsstyrelsen. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Så ansöker du

Sista ansökningsdag är den 22 april 2019. Ansökningarna handläggs efter att ansökningstiden löpt ut.

Stöd inför ansökan

Vi strävar efter att det ska vara så enkelt som möjligt att ansöka om medel från oss. Därför har vi tagit fram hjälpmedel som ni kan använda under ansökningsförfarandet.

Bolla er projektidé med oss på Länsstyrelsen

Det finns möjlighet att boka en tid med oss på Länsstyrelsen om ni önskar få stöd i ansökningsprocessen eller vill diskutera er projektidé. Bokningsbara tider erbjuds 8 och 11 mars mellan kl. 09.00 till 17.00.

Är ni intresserade av att boka en tid vänligen kontakta Sofia Maherzi sofia.maherzi@lansstyrelsen.se. Skriv ”Förfrågan om bokningsbar tid” i ämnesraden. Ange vilket statsbidrag ni är intresserade av att söka och ge gärna en kort beskrivning av er projektidé. Har ni speciella frågor kring jämställdhet kontakta gärna oss innan då vi har möjlighet att bjuda in vår samordnare för jämställdhet.

Insatser ska ha ett jämställdhetsperspektiv

Bidrag som er organisation kan söka inom integration ska bidra till ökad jämställdhet i länet. För att säkerställa att er insats har ett jämställdhetsperspektiv kan ni använda vår checklista som stöd:

Stöddokument för jämställdhetsperspektivet i projektansökningarWord

Insatser ska ha en plan för långsiktig implementering

Ersättning kan beviljas för att stärka eller utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Det innebär att er insats behöver ett utvecklingsfokus och att Länsstyrelsen inte kan bevilja medel för att hålla pågående insatser vid liv. Som stöd i att ta fram en plan för långsiktig implementering kan ni använda er av Folkhälsomyndighetens checklista för implementering med kvalitet.

Folkhälsomyndighetens checklista för implementering med kvalitetPDF

Beviljade insatser §37a-medel 2018

Uppsala kommun

 • IntegrationsHUB-Kristallen! (878 493 kr)
 • Familjeguide – ett riktat stöd till barnfamiljer som anknyter till ensamkommande (386 100 kr)

Håbo kommun

 • Kontaktperson för ökad integration (739 000 kr)

Knivsta kommun

 •  Sommaröppet på mötesplats Lyckträffen (56 000 kr)

Heby kommun

 • Unga Kvinnors Välmående, Integration och Aktivitet (VIA) (330 000 kr)

Östhammars kommun

 • Föreningsmatchning Östhammars kommun – uppstart och implementering (343 804 kr)

Beviljade insatser §37a 2017

Tierp

 • Låna en ortsbo (52 420 kr)
 • Föreningslots (83 875 kr)

Knivsta

 • Ungdomsambassadörer (64 180 kr)
 • Rådrum Knivsta (291 484 kr)

Älvkarleby

 • Språkvän i Älvkarleby (319 487 kr)

Östhammar

 • Språkvän Östhammar (309 649 kr)

Kontakt