Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioritetsgrunder 2018

Under 2018 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.
  • Insatser som syftar till att skapa förutsättningar för att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder till nyanlända personer.
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Statliga pengar

Dessa medel fördelas till kommuner eller kommunalförbund enligt 37 § i ersättnings­förordningen (2010:1122).

Ansökningsperiod 2018

Fördelningen av §37-medel är avslutad för 2018. För närvarande pågår ingen utlysning av medel.

Så ansöker du

Sista ansökningsdag är den 17 september 2018. Ansökningarna handläggs efter att ansökningstiden löpt ut.

Stöd inför ansökan

Vi strävar efter att det ska vara så enkelt som möjligt att ansöka om medel från oss. Därför har vi tagit fram hjälpmedel som ni kan använda under ansökningsförfarandet.

Bolla er projektidé med oss på Länsstyrelsen

Det finns möjlighet att boka en tid med oss på Länsstyrelsen om ni önskar få stöd i ansökningsprocessen eller vill diskutera er projektidé. Bokningsbara tider erbjuds 27-29 augusti 2018 mellan kl. 09.00 till 17.00.

Är ni intresserade av att boka en tid vänligen kontakta Matilda Halling: matilda.halling@lansstyrelsen.se. Skriv ”Förfrågan om bokningsbar tid” i ämnesraden. Ange vilket statsbidrag ni är intresserade av att söka och ge gärna en kort beskrivning av er projektidé.

Insatser ska ha ett jämställdhetsperspektiv

Bidrag som er organisation kan söka inom integration ska bidra till ökad jämställdhet i länet. För att säkerställa att er insats har ett jämställdhetsperspektiv kan använda vår checklista som stöd:

Checklista för jämställdhetsperspektivet i projektansökningarPDF

Insatser ska ha en plan för långsiktig implementering

Ersättning kan beviljas för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända. Det innebär att er insats behöver ett utvecklingsfokus och att Länsstyrelsen inte kan bevilja medel för att hålla pågående insatser vid liv. Som stöd i att ta fram en plan för långsiktig implementering kan ni använda er av Folkhälsomyndighetens checklista för implementering med kvalitet

Folkhälsomyndighetens checklista för implementering med kvalitetPDF

Beviljade insatser 2018

Länsstyrelsen har under 2018 beviljat §37-medel till följande insatser:

  • Uppsala kommun: Bostadscoach, 1 603 100 kr
  • Älvkarleby kommun: Anthea – ett projekt för nyanlända kvinnor utanför arbetsmarknaden, 2 060 000 kr

Beviljade insatser 2017

Den 25 oktober 2017 fattade Länsstyrelsen i Uppsala län beslut om fördelning av §37-medel. I Uppsala län beviljades följande insatser:

  • Heby kommun: Integration genom kultur (110 000 kr)
  • Heby kommun: Bostadsacceleratorn – Hebymodellen för bostadsintegration genom den lilla kommunens konkurrensfördelar – närhet och flexibilitet (672 000 kr)

Del- och slutredovisning

Redovisning av beviljade insatser ska lämnas till Länsstyrelsen i Uppsala län i enlighet med vad som anges i beslutet. Redovisning skickas till Länsstyrelsen på: uppsala@lansstyrelsen.se. Observera att redovisningen ska göras på mallar från det år då insatsen beviljades.

Mall för delredovisning för bidrag med stöd av §37 2018Word

Mall för slutredovisning för bidrag med stöd av §37 2018Word

Mall för delredovisning för bidrag med stöd av §37 2017Word

Mall för slutredovisning för bidrag med stöd av §37 2017Word

Mall för delredovisning för bidrag med stöd av §37 2016Word

Mall för slutredovisning för bidrag med stöd av §37 2016Word

Kontakt