Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Fastställda protokoll över de allmänna valen i Uppsala län år 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige i Enköpings kommun.pdf 4.1 MB 2018-09-21 10.35
Kommunfullmäktige i Heby kommun.pdf 4.1 MB 2018-09-21 10.35
Kommunfullmäktige i Håbo kommun.pdf 4.1 MB 2018-09-21 10.35
Kommunfullmäktige i Knivsta kommun.pdf 4.1 MB 2018-09-21 10.40
Kommunfullmäktige i Tierps kommun.pdf 4.1 MB 2018-09-21 10.42
Kommunfullmäktige i Uppsala kommun.pdf 4.1 MB 2018-09-21 10.42
Kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun.pdf 4.1 MB 2018-09-21 10.43
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun.pdf 4.1 MB 2018-09-21 10.43
Landstingsfullmäktige i Uppsala län.pdf 6.2 MB 2018-09-24 16.40
Riksdagsvalet i hela riket.pdf 4.3 MB 2018-09-21 10.36
Riksdagvalet i Uppsala län.pdf 2.6 MB 2018-09-21 10.41

Många sätt att göra fel vid röstning...

Vårt valsystem gör det möjligt att personrösta genom att sätta kryss för den kandidat vi helst vill stödja. Det är också möjligt att använda andra valsedlar än de förtryckta, till exempel genom att ta en blank och skriva dit ett partinamn. Det är till och med tillåtet att ta ett partis valsedel, stryka över partinamnet och skriva dit ett annat partis namn – så länge det inte råder några tvivel om vad den röstande avser kommer rösten att godkännas.

Men ibland blir det fel, och rösten kanske måste underkännas. Här är några de vanligaste felen:

Blank röst (att rösta blankt)

Rösten blir ogitig för den saknar partibeteckning. För att en röst ska räknas som giltig måste den uppta en partibeteckning.

Kryssa flera personer

Leder till att rösten går till partiet, men inte till någon av de kryssade kandidaterna. Bara ett kryss är tillåtet. Rösten blir inte ogiltig.

Otydligt kryss/markering

Det behöver inte vara ett "kryss", men måste vara en tydlig markering. Om krysset (eller markeringen) vid personval hamnar mellan två rutor, eller utanför rutorna, räknas inte krysset/markeringen (eftersom det blir otydligt vem som är kryssad/markerad). Rösten är ändå giltig. Rösten räknas enbart till partiet.

Tillskrivna namn

De flesta partier har föranmält sina kandidater enligt en särskild ordning, gäller både partier som anmält kandidater och de partier som inte anmält kandidater. Skrivs det till fler namn på valsedeln bortser Länsstyrelsen från detta, om det är ett parti som anmält kandidater, och rösten går till partiet och den aktuella listan. Det står på valsedlen om du kan skriva till egna kandidater.

Otydligt partinamn

Den som själv skriver ett partinamn på en tom (blank) valsedel behöver vara tydlig med partinamnet. Däremot går det att använda vedertagna förkortningar. För att en röst ska räknas som giltig måste partinamnet vara anmält 30 dagar före valet. En valsedlen med ett partinamn som är stavat fel blir inte ogiltig, om det framgår med tydlighet vilket parti väljaren vill rösta på.

Flera valsedlar i samma kuvert

Två eller fler valsedlar för samma parti i samma kuvert räknas som en röst på partiet. Två eller flera valsedlar för olika partier i samma valkuvert gör rösten ogiltig.

Namn på personer

Den röst som istället för partinamn enbart innehåller namnet på en person inom partiet, exempelvis Kristersson eller Löfven, blir ogiltig (eftersom den saknar partibeteckning). En partibeteckning måsta alltid finans på valsedlen för att bli giltig. För att en person ska bli vald, måste personen samtycka till att ställa upp för partiet (lämnat in en förklaring/samtycke till Länsstyrelsen senast fredagen före valdagen),

Valdistrikt i länet 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Valdistrikt 2018 Älvkarleby kommun.pdf 2 MB 2018-05-27 16.47
Valdistrikt 2018 Enköpings kommun.pdf 3.3 MB 2018-05-27 16.48
Valdistrikt 2018 Håbo kommun.pdf 2.1 MB 2018-05-27 16.48
Valdistrikt 2018 Heby kommun.pdf 2.4 MB 2018-05-27 16.48
Valdistrikt 2018 Knivsta kommun.pdf 3.4 MB 2018-05-27 16.48
Valdistrikt 2018 Tierps kommun.pdf 2.9 MB 2018-05-27 16.48
Valdistrikt 2018 Uppsala kommun.pdf 3.2 MB 2018-05-27 16.48
Valdistrikt 2018 Uppsala län.pdf 2.8 MB 2018-05-27 16.48
Valdistrikt 2018 Uppsala stad.pdf 2.4 MB 2018-05-27 16.48
Valdistrikt 2018 Östhammars kommun.pdf 2.3 MB 2018-05-27 17.00

Nytt införför 2018 års allmänna val

Partier som önskar delta i valet måste 30 dagar före valdagen anmäla detta.
För partier utan registrerad parbibeteckning krävs samtycke.

Länsstyrelsen räknar alla röster/valsedlar efter valet

Efter valet räknar länsstyrelsen samtliga röster/valsedlar i alla valen. Länsstyrelsens personal inklusive de som anmält intresse av att räkna röster (räknare), räknar och dokumenterar bedömningen av valsedlarna.

Vad händer på Länsstyrelsen efter valdagen?

Länsstyrelsens arbete med valen är att under valdagen vara stöd till kommunernas valnämnder. Under kvällen, efter att valet avslutats kl. 20.00, tar länsstyrelsen emot samtliga valsedlar från Uppsala kommuns valnämnd. Under måndagen tar länsstyrelsen emot valsedlar från de övriga kommunerna i länet.

Valnatten

På valnatten tar även länsstyrelsen emot samtliga valresultat i landet. Dessa valresultat rings in till oss från alla valdistrikt i landet. Det är dessa valresultat som du sedan ser på TV, webben eller får höra på radio.

Länsstyrelsen börjar räkna alla valsedlar

Klockan 10.00 börjar länsstyrelsen att räkna alla valsedlar som har lämnats i valet i länet. Vi tittar extra noga på de valsedlar som i vallokalen blivit underkända, och bedömer om de valsedlarna ska godkännas. På samma sätt tittar vi också på de valsedlar som blivit godkända, om de av någon anledning ska underkännas.

Under valnatten får du endast reda på hur många röster varje parti fått i valet. Det är först när länsstyrelsen börjar räkna rösterna, som du får reda på hur många personröster (kryss) som varje person får som står på valsedlarna. Som väljare har du möjlighet att kryssa någon person som du föredrar på valsedeln.

Var kan du se det slutliga valresultatet?

Länsstyrelsens räkning av rösterna publiceras av Valmyndigheten, och du kan följa vår räkning i realtid, då webben uppdateras ofta. Du är förstås mer än välkommen att besöka oss och följa vår räkning av valsedlar, då den är offentlig för alla som vill titta och fråga om hur räkningen går till. Länsstyrelsens slutliga räkning äger rum på Ekonomikum i Uppsala, Kyrkogårdsgatan 10.

Hur länge räknar Länsstyrelsen?

Vi kommer att räkna de röster som avlämnats i det allmänna valen i ungefär en och en halv vecka efter valdagen.

Information på webben och twitter

Vi kommer i mån av tid och möjlighet att publicera information om hur den slutliga räkningen fortskrider på vår webbplats, facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt