Tillstånd att använda metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Den som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Ansökan

Fyll i blanketten ansökan om tillstånd att använda metallsökare, skicka in den till länsstyrelsen och betala avgiften (700 kr per avgränsat geografiskt område, se under ”Ansökningsavgift” nedan).

Alla obligatoriska uppgifter i ansökningsblanketten behöver vara ifyllda och korrekta. Annars kan länsstyrelsen avvisa din ansökan.

  • Ange vem du är och dina kontaktuppgifter
  • Ange vilket område du ska söka i. Du behöver ange fastighetsbeteckning för området och bifoga en karta som tydligt visar vilket område ansökan avser.
  • Du behöver ange kontaktuppgifter till fastighetsägaren. Samtycke från fastighetsägaren krävs om ändamålet inte omfattas av allemansrätten (du behöver till exempel samtycke för att gräva upp föremål, eller göra annat än att färdas och vistas hänsynsfullt utanför fastighetsägarens hemfridszon).
  • Ange önskad period för avsökning. Ett tillstånd tidsbegränsas alltid. Beroende på syftet med avsökningen kan tillståndsperioden vara olika lång.
  • Ange syftet (ändamålet) med avsökningen: varför du vill söka och hur arbetet ska gå till (till exempel om du vill gräva efter föremål, eller om du vill leta efter ett borttappat föremål eller lokalisera gränser för en tomt).

Skicka helst din ansökan med e-post till uppsala@lansstyrelsen.se.

Det går också att istället skriva ut ansökan och skicka den till: Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 700 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Vi påbörjar inte handläggningen innan ansökningsavgiften är betald. Betala ansökningsavgiften (700 kr per område) till länsstyrelsens bankgironummer 5052-1855 och ange:

  • projektnummer 7243113
  • namnet på den som ansöker (om det inte är samma person som står som betalningsavsändare)

Kontakt