Vill du medverka i övning Havsörn 2019?

Havsörn Gräsö

Bild: Östhammars kommun

Under övningen ska förmågan att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka övas. Vart sjätte år genomförs en kärnkraftsövning i Uppsala län. Den 24 oktober genomförs en realistisk evakueringsövning av de som bor på Gräsö.

Simuleringsövning

Det finns tre kärnkraftslän i Sverige: Uppsala, Kalmar och Hallands län. Vartannat år genomförs en kärnkraftsövning i något av de tre länen och vart sjätte år är det därför Uppsalas tur att öva. I höst genomförs Havsörn 2019 – kärnkraftsövning. Här ska bland annat förmågan att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka vid Forsmarks kärnkraftverk övas.

Den 23 till 24 oktober genomförs en stor simuleringsövning som pågår under 36 timmar. Länets åtta kommuner deltar i denna övning. Östhammars kommun ska som de övriga kommunerna öva sin krisledningsorganisation för att vara bättre rustat om en allvarlig samhällsstörning skulle inträffa.

Vi söker frivilliga som vill delta i evakuerings­övningen

Den 24 oktober genomförs en realistisk evakueringsövning av de boende på Gräsö i den inre beredskapszonen. Till denna del av övningen behövs frivilliga som kan delta. Kan du tänka dig att frivilligt medverka i evakueringsdelen som pågår från klockan 07:00 till cirka klockan 14:00 den 24 oktober?

Din insats och medverkan kan göra skillnaden för att få en så realistisk evakuering som möjligt.

Evakueringen innebär att du blir evakuerad till Öregrund och där avslutas övningen med fika samt kris- och samhällsinformation. Mer information om hur evakueringsövningen går till kommer du som anmäler intresse att få under september månad.

Målsättningen med övning Havsörn 2019 är att samhällets aktörer från centrala myndigheter till våra kommuner gemensamt förmår att skapa trygghet, upprätthålla säkerhet och stå för en verkningsfull hantering av samhällsstörningar i vardag, under kris och vid höjd beredskap. I första hand önskar vi frivilliga från den inre beredskapszonen, men är du intresserad av att delta i evakueringsövningen som frivillig även om du inte bor på Gräsö, är du självklart välkommen att anmäla ditt intresse.

Sista dag för anmäla

Sista dag för anmälan är den 12 juli 2019. Du anmäler dig i första hand genom att fylla i formuläret nedan. Om du har frågor ber vi dig kontakta Klara Pers på Länsstyrelsen i Uppsala län. Kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Kontakt