Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Regionala åtgärdsprogram för miljömålen i Uppsala län

Länsstyrelsen Uppsala län har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”. Färdplanen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen genom en planerad serie av fyra regionala åtgärdsprogram som tas fram i bred samverkan med länets aktörer.

Varje åtgärdsprogram samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer inom ett temaområde och varje program har en fyraårig genomförande­period. Programmens temaområden och framtagandeår är:

* Minskad klimatpåverkan, 2018
* Ekosystem och biologisk mångfald, 2019
* Vatten, 2020
* Samhällsutveckling, 2021

Här kan du ladda ned och läsa Länstyrelsen Uppsala läns åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan:

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan

Under hösten 2019 bjuds aktörer i länet för första gången in till att delta i genomförandet av åtgärdsprogrammet genom att teckna hållbarhetslöften.

Vid frågor rörande färdplanens åtgärdsprogram kontakta länsstyrelsen via mail på adress: hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se

Länets arbete med hållbarhetslöftenPDF

Kontakt