Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regionalt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vuxna och barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck behöver få bättre stöd och hjälp. Därför driver vi ett projekt för utveckling av ett regionalt resurscentrum i Uppsala län. En verksamhet som bygger på samverkan mellan kommunerna, regionen, polisen och Åklagarmyndigheten.

Projekt för utveckling av regionalt resurscentrum i länet

Vi leder arbetet och just nu fastställer vi vilka förutsättningar, behov och möjligheter som finns. Resultatet kommer ligga till grund för om ett regionalt resurscentrum ska etableras eller inte. Det kommer ge en tydlig bild över hur det samlade arbetet ska se ut och hur aktörerna ska genomföra sitt arbete. Vårt slutmål är att personer som är utsatta för, eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, ska få jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd och hjälp, oavsett var de bor i länet.

Vad är regionala resurscentra?

Kommuner, regionen, polis och åklagare samverkar för att erbjuda anpassat och specialiserat stöd till barn, unga och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det sker genom stöd och rådgivning.

Yrkesverksamma kommer ha möjlighet att får stöd i sitt dagliga arbete. Det kan ske genom konsultation, vägledning och kompetenshöjande insatser. Centrumet ska arbeta för att synliggöra och uppmärksamma målgruppens behov.

Resurscentrets målgrupper

  • Vuxna och barn som är utsatta eller som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
  • Yrkesverksamma inom socialtjänst, skol- och fritidsverksamhet, polisen, Åklagarmyndigheten, civilsamhällesorganisationer, hälso- och sjukvård.

Vad innebär det att leva i hederskontext?

Personer som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck drabbas många gånger av allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser, både på lång och kort sikt. De har förväntningar och krav från familj och släkt som innebär att de själva inte kan välja hur de ska leva sitt liv.

Du kan läsa mer om hedersrelaterat våld och förtryck på hedersfortstryck.se Länk till annan webbplats. och vill du som yrkesverksam lära mer rekommenderar vi webbkurs heder Länk till annan webbplats..

Finansiering

Vi har fått pengar från det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. Målet är att ta reda på vilka förutsättningar vi har i länet för att öppna ett regionalt resurscentra.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss