Hitta på sidan
Hitta på sidan
Familj

BLOCK TRE: Inspiration om HUR

I filmen nedan visas hela BLOCK 3.

1. Inledning

Anna Haid ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län.

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

2. Fördjupningsutbildning i stärkt barn – och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården

Målgruppen för utbildningen är personal verksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, frivilligorganisationer och andra myndigheter och berörda organisationer som i sitt arbete möter föräldrar med missbruk eller beroende och/eller deras barn.

CAN utbildar utbildare som i sin tur kan utbilda personal/kollegor i sin egen region. Utbildarna arbetar med ambitionen att sprida kunskap om barn- och familjeperspektiv och samtidigt skapa grund för att det på arbetsplatserna utarbetas rutiner för hur man systematiskt ska ta upp föräldraskap och gå tillväga när man misstänker att ett barn far illa.

Mer information:

Utbildningen: Att stärka barn-och föräldraperspektivet vid missbruk och beroendelänk till annan webbplats

Drugsmartlänk till annan webbplats

“Spela Roll!” länk till annan webbplats

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

3. BRA-samtal - barns rätt att komma till tals och bli delaktiga

BRA är en modell som ska hjälpa personal att prata med barn, när de är anhöriga. Syftet är att barn ska få möjlighet att få uttrycka sitt behov av information och stöd.

Mer information:

BRA – Barns rätt som anhörigalänk till annan webbplats

Kontakt: asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

4. ”Barn vill berätta om vuxna vill lyssna". En utbildning av nya ledare i Childrens Program

Presentation av möjligheten att nu kunna utbilda sig till nya ledare av Childrens Program samt en kort beskrivning av det pedagogiska innehållet".

Mer information:

Childrens Programlänk till annan webbplats

BOiUlänk till annan webbplats

Kontakt: Lars Lewerth, projektledare Childrens Program, Barnombudet i Uppsala.

Mobil: 070-5929393, e-post: lars.lewerth@boiu.se

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

5. Ludde, en metod för att prata med yngre barn om alkohol

Mona Örjes, förbundsordförande, Junis.

Ludde är en valp vars husse dricker för mycket. Med bok, handdocka och annat material blir det lättare att prata med barn om vuxna och alkohol.

Mer information:

Ludde – en hjälp att prata med barn om vuxna som dricker för mycketlänk till annan webbplats

Kontakt: info@junis.se

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

6. Sofiamodellen

När en vuxen dricker för mycket eller tar droger berörs hela familjen. Forskning visar att både barns och vuxnas hälsa påverkas negativt. Forskning visar också att om alla i familjen får hjälp samtidigt så blir det bättre för alla. Barn reagerar olika, men om barn görs delaktiga och får information, råd och stöd blir det lättare för dem att hantera situationen. Det kan hjälpa dem att minska oro, skuldkänslor och göra tillvaron mer begriplig.

Sofiamodellen är ett projekt som bedrivs i Uppsala kommun för att utveckla arbete med familjer där det finns problematiskt drickande eller drogbruk. Sofiamodellen innebär ett samarbete mellan socialsekreterare från Barnenhet och Beroendeenhet. Man kan säga att vi bildar ett team för att hålla ihop hela familjen, öka barnens delaktighet och välmående samt för att tillsammans samordna eventuellt stöd.

Kontakt:

Projektledare: Helene Andersson, helene.andersson@uppsala.se

Processledare: Petra Brosjö, petra.brosjo@uppsala.se

Processledare Olga Lund, olga.lund@uppsala.se

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

7. Jag och min familj - ett program för hela familjen när en vuxen dricker eller tar droger?

Merav Eshed Nilsson – Alkohol-/drogbehandlare och Karin Fredholm - familjebehandlare, Uppsala kommun.

”Jag och min familj” syftar till att involvera hela familjen, att på ett sakligt, avdramatiserat, icke-dömande sätt prata om missbruket och problemen i familjen.

Mer information:

Jag och min familjlänk till annan webbplats

Kontakt:

Uppsala kommun: Om familjen är boende i Uppsala kommun och du har ytterligare frågor kan du kontakta:

Familjeenheten Ling: 018-727 76 00 (måndagar kl. 13.00-15.00 och torsdagar kl. 09.00-11.00)

Råd- och behandlingsgruppen: 018-727 14 70 (vardagar mellan 08.00-09.00)

Övriga kommuner: Kontakta Ann Lyrberg på Folkhälsomyndigheten ann.lyrberg@regiongavleborg.se

Klicka på plustecknet till höger under denna text för att komma åt filmen.

Kontakt

Hitta på sidan