Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kärnkraftsövning Havsörn 2025

Nu har planeringen för kärnkraftsövningen Havsörn 2025 startat. Övningen är en viktig del i länsstyrelsens arbete med att stärka länsstyrelsens och länets förmåga att hantera konsekvenser av en kärnkraftsolycka på Forsmarks kärnkraftverk.

Vartannat år genomförs en större kärnkraftsövning, en totalövning, i något av det tre kärnkraftslänen i Sverige: Halland, Kalmar och Uppsala län. Senast genomfördes kärnkraftsövningen Havsörn i Uppsala län år 2019. Benämningen ”Havsörn” har använts vid de senaste kärnkraftsövningarna som länsstyrelsen ordnat. Havsörnen är Upplands landsskapsfågel och landskapsdjur.

Länsstyrelsen har ansvar för planering och genomförande av övningen. I övningen deltar andra aktörer som skulle påverkas av en olycka och som själva har ett ansvar för hantering av en olycka. Varje deltagande aktör har en lokal övningsledare som planerar det egna deltagandet i övningen.

Vilka är det som övar?

Samhällsaktörer på nationell, regional och lokal nivå är med i övningen i de olika delmomenten, till exempel Östhammars kommun, Tierps kommun, Region Uppsala, Forsmarks kraftgrupp AB och Strålsäkerhetsmyndigheten. Länsstyrelser i angränsande län bjuds också in att delta i övningen.

Kunskapshöjande aktiviteter

Som förberedelse inför Havsörn 2025 erbjuder länsstyrelsen kunskapshöjande aktiviteter till länets aktörer såsom utbildningar i kärnenergiberedskap, övningsledning och utvärdering. En föreläsning om erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima planeras också.

Genomförande 2025 och 2026

Övningen genomförs i tre delmoment vid olika tillfällen under 2025 och våren 2026:

  1. Larmning och varning
  2. Ledning och genomförande av skyddsåtgärder
  3. Strålningsmätning och fältplats

Allmänheten kan komma att märka av övningen under det andra delmomentet då en fältövning planeras. Tidpunkt och detaljer kommer att presenteras längre fram under planeringsarbetet.

Kontakt

Kontakt för beredskapsfrågor

Telefon: 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss