Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Omsättningsstöd till handelsbolag

Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

E-tjänsten för ansökan har nu stängt. Regeringen har inte meddelat fler ansökningsomgångar.

Vad innebär stödet?

Stödet är uppdelat i tre stödperioder:

 • december 2021
 • januari 2022
 • februari 2022

För stödperioder december 2021 till februari 2022 är stödet 90 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019.

Motsvarande månad eller månader 2019 utgör respektive stödperiods referensperiod.

Information om tidigare stödperioder

Ansökningsperioden för stödperioderna augusti till oktober 2020, november till december 2020 och januari till februari 2021 avslutades den 15 juni 2021. Ansökningsperioden för stödperioderna mars till juni 2021 avslutades den 15 september 2021. Sista ansökningsdag för stödperioder juli till september 2021 var den 30 november 2021.

Vem kan söka stödet?

Handelsbolag som har minst en fysisk person registrerad som delägare den 31 december 2021 och som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan söka omsättningsstödet.

Vad krävs för att Länsstyrelsen ska bevilja stödet?

Förutsättningarna för att få stödet är bland annat att

 • handelsbolaget har haft en omsättning på minst 180 000 kronor under hela 2019 * antalet delägare per 31 december 2021
 • omsättningstappet beror på effekterna av pandemin
 • handelsbolaget har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för

 • december 2021 till februari 2022 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019

Hur mycket får du i stöd?

Maxtaket för respektive stödperiod december 2021 till februari 2022 är 24 000 kronor * antal fysiska personer som är delägare i handelsbolaget.

När är sista ansökningsdatum?

Sista ansökningsdag var den 2 maj 2022.

Hur ansöker du?

Stödet går inte längre att söka.

Vilka handlingar ska du skicka med ansökan?

Obligatoriska bilagor till ansökan är:

 • Utdrag ur bokföringen för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Exempel på utdrag ur bokföringen är resultatrapport för räkenskapsår 2019.
 • Utdrag ur bokföring för aktuella referens- och stödperiod(er) för 2019 och 2021/2022. Exempel på utdrag ur bokföringen är resultatrapport och/ eller huvudbok.
 • Fullmakt. Om sökanden företräder någon annan, eller om det krävs fler firmatecknare i förening för att ingå avtal för organisationens räkning, ska en fullmakt bifogas ansökan. Bifoga då fullmakten digitalt inne i e-tjänsten.

Fullmaktsblankett för ansökan om omsättningsstöd till handelsbolag på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Handlingar som ska skickas med ansökan i förekommande fall:

 • Beslut, utbetalningsbesked eller liknande handling som avser ersättning eller annat statligt stöd du fått för sådan förlorad omsättning som detta stöd beräknas på.

Ansökan på pappersblankett och eventuella kompletteringar till e-ansökan skickas med vanlig post till:

Länsstyrelsen i Stockholms län handlägger stödet om handelsbolagets huvudkontor vid ansökningstillfället är beläget i Uppsala län.

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

När betalar Boverket ut stödet?

Länsstyrelsen handlägger ärendena i turordning efter när de kommit in till oss. Tiden det tar att få ett beslut kan variera i olika ärenden. Det kan bero på om ansökan behöver kompletteras eller i vilken takt besluten fattas hos respektive länsstyrelse. Det beror i sin tur på hur många ansökningar som kommer in.

Du får ett meddelande när Länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet. Det är sedan Boverket som betalar ut stödet. Det kan dröja upp till ett par veckor efter beslutet innan pengarna finns på kontot.

Vem gör vad?

 • Länsstyrelserna ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet.
 • Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut gör du det till Förvaltningsrätten.
 • Boverket tar fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet. Det är även Boverket som betalar ut beviljat stöd.

Varför har regeringen infört stödet?

Coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser för många företagare. Vissa företagare har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats under den pågående pandemin, som till exempel stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd.

Frågor om omsättningsstödet

Telefontid: Måndag–fredag klockan 9–10 och 13–14.

Telefonnummer: 010-223 11 71

Kontakt

Enheten för tillfälliga statliga stöd