Risk för gräsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Coronaviruset och covid-19

Spridningen av coronaviruset i Sverige och världen har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Uppsala län har länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar.

Åtgärder för att minska smittspridningen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd, som finns att ta del av på deras webbplats. För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi alla fortsatt tar vårt ansvar.

Coronapandemin: Detta gäller just nu Länk till annan webbplats. (Krisinformation.se)

Skydda dig och andra Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i sjukdomen covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Vaccinationen mot covid-19 pågår i Uppsala län.

Vårdguiden 1177 om vaccination mot covid-19 i Uppsala län Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket om coronavaccin Länk till annan webbplats.

Testning och provtagning av covid-19

Du som har symtom på covid-19 ska i vissa fall lämna prov. Region Uppsala utför provtagningen i Uppsala län. Läs mer på Vårdguiden 1177 för att få veta om du ska lämna prov och hur det går till.

Vårdguiden 1177 om provtagning i Uppsala län Länk till annan webbplats.

Du som behöver testning av covid-19 inför resa eller arbete kan kontakta något av de apotek, vaccinationsbyråer eller privata vårdinrättningar som utfärdar reseintyg eller friskhetsintyg.

Länsstyrelsens arbete under coronapandemin

Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Regional samverkan sker med aktörerna inom Uppsala läns krissamverkansnätverk C-sam.

Länsstyrelsen fokuserar på att vara solidarisk och kommunicerar ut de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Region Uppsalas smittskyddsläkare ger. Länsstyrelsen deltar också i MSB:s nationella operativa och kommunikativa samordning.

Länsstyrelsen ska dessutom genomföra ett antal specifika regeringsuppdrag.

Mer information

Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas och andra organisationers webbplatser.

Krisinformation.se

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter.

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du frågor och svar om corona-viruset, information om smittspridning, råd, aktuell statistik med mera.

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen

Här hittar du samlad information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg samt Socialstyrelsens roll i arbetet mot viruset.

Coronavirus covid-19 Länk till annan webbplats.

Regeringen

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset Länk till annan webbplats.

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseavrådan, information UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Information om UD:s arbete med anledning av corona-viruset Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

Emergency information from Swedish authorities Länk till annan webbplats. (English)

Officiell information på andra språk / Official information in other languages Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten / Public Health Agency of Sweden

Skydda dig och andra  / Protect yourself and others Länk till annan webbplats. (English and other languages / flera språk)

Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk / Telephone line in English and other languages Länk till annan webbplats. (Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer som talar engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska)

Sveriges radio

Nyheter om nya coronaviruset på flera språk / News from Swedish Public Radio on covid-19 Länk till annan webbplats. (English and other languages / flera språk)

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000