Information om coronaviruset och covid-19

Uppdaterad 2020-08-24

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Uppsala län har länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. I länet ska länsstyrelsen nu genomföra ett antal regeringsuppdrag.

Läs mer om länsstyrelsens olika uppdrag

Provtagning av covid-19

Region Uppsala erbjuder alla i Uppsala län som har symtom på en pågående infektion att testa sig för att se om det rör sig om covid-19. Sedan den 24 juni erbjuds även antikroppstester. Antikroppar bildas efter genomgången sjukdom och visar alltså om man haft sjukdomen.

Provtagningen för pågående covid-19 (PCR) är avgiftsfri och utförs vid särskilda provtagningsstationer. Stationerna finns vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala, Husläkarcentrum i Enköping samt vid Östhammars och Tierps vårdcentrum.

Antikroppstester utförs på flera vårdcentraler i regionen mot en egenavgift på 200 kr. Du bokar själv tid genom att logga in med e-legitimation på 1177.se.

De länsinvånare som av olika skäl inte kan använda e-tjänsterna på 1177.se ombes att kontakta sin vårdcentral på vanligt sätt för vidare hjälp.

Mer information från Region Uppsala om provtagningen hittar du här:

Alla i Uppsala län erbjuds tester för pågående covid-19-infektionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nu testar Region Uppsala även för antikroppar mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boka tid för provtagning gör du här:

Boka tid för provtagning av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning för barn 10-15 år (från årskurs 4)

Från och med måndagen den 24 augusti går det att boka tid för provtagning av barn över 10 år. Vårdnadshavare som har barn som har symtom covid-19 och går i årskurs 4 och uppåt (till och med 15 år) ska logga in här och fylla i några uppgifter för att sedan få en tid för provtagninglänk till annan webbplats.

Förbered gärna ditt barn på hur provtagningen går till. Ett PCR-prov tas oftast allra längst bak inne i näsan med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier. Man kan också ta prov från svalget genom munnen. Ibland får du ta prov både från näsan och svalget. Det kan kännas lite obehagligt, men går fort.

För barn: Om coronalänk till annan webbplats

Pressmeddelande från Region Uppsala om provtagning av barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Folkhälsomyndigheten har den 1 april tagit fram allmänna råd till smittskyddslagen. Dessa innehåller bestämmelser om var och ens ansvar att medverka till att inte sprida smitta. Råden gäller fram till 31 december 2020.

För att begränsa smittspridning bör alla:

 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta och i minst 20 sek
 • Stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa.
 • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Håll avstånd på platser där människor samlas, till exempel i butiker, kollektivtrafik, i träningslokaler och i offentliga lokaler.
 • Undvik större sociala sammanhang som fester, bröllop och andra tillställningar.
 • Undvik att resa i rusningstid.
 • Avstå från onödiga resor.
 • Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Sedan den 1 april råder ett generellt förbud för att besöka äldreboenden i hela landet.
 • Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver.

De allmänna råden innehåller även bestämmelser för att hindra spridning av Covid-19 på:

 • Arbetsplatser
 • Kriminalvården, migrationsverket och Statens institutionsstyrelse
 • Kollektivtrafik och allmänna färdmedel
 • Handel
 • Föreningar
 • Idrottsföreningar

Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd från den 1 april 2020länk till annan webbplats

Om du har frågor om sjukdomen

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser. Se länkar längre ner på sidan.

11313

Ring 113 13 om du har du inte kan hitta informationen på nätet.

1177 Vårdguiden

Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Coronavirus/covid19 - Behöver jag ringa vården?

Använd självskattningstestetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information hos andra myndigheter, regionala och lokala aktörer och organisationer

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden hittar du information om coronaviruset Covid-19 och vad du ska göra om du blir sjuk.

Covid-19 – coronaviruslänk till annan webbplats

Krisinfo.se

På Krisinfo.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter.

Aktuell och bekräftad information om coronavirusetlänk till annan webbplats

Andra språk/other languageslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten hittar du frågor och svar om corona-viruset, information om smittspridning, råd, aktuell statistik med mera.

Folkhälsomyndighetens sida om covid-19länk till annan webbplats

Frågor och svar om corona-viruset och covid-19länk till annan webbplats

Råd om hur du kan skydda dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats

Information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smittalänk till annan webbplats

MSB- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB:s arbete med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Socialstyrelsen

Här hittar du samlad information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg samt Socialstyrelsens roll i arbetet mot viruset.

Coronavirus covid-19länk till annan webbplats

Regeringen

Regeringens arbete med anledning av nya coronavirusetlänk till annan webbplats

Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagarelänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseavrådan, information UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Information om UD:s arbete med anledning av corona-virusetlänk till annan webbplats

Polismyndigheten

Coronaviruset och polisenlänk till annan webbplats

Myndigheten för delaktighet

Tillgänglig information om pågående smittspridninglänk till annan webbplats

Sveriges Radio

Nyheter om nya coronaviruset på flera språklänk till annan webbplats

Nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ord. Vardagar 18.55-19.00 i P4 + 20.55-21.00 i P1länk till annan webbplats

Röda Korset

Ring 0771-900 800
Många känner stress och oro kring coronautbrottet som pågår just nu. Ringer du vår stödtelefon kan du få stöd och råd i hur du kan hantera situationen.

Behöver du prata med någon?länk till annan webbplats (Kort informationsfilm)

Riksförbundet DHB

Förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning.

Pratkartorlänk till annan webbplats

Region Uppsala

Information om coronavirusetlänk till annan webbplats

Kommunerna i Uppsala län

Enköpings kommunlänk till annan webbplats

Heby kommunlänk till annan webbplats

Håbo kommunlänk till annan webbplats

Knivsta kommunlänk till annan webbplats

Tierps kommunlänk till annan webbplats

Uppsala kommunlänk till annan webbplats

Älvkarleby kommunlänk till annan webbplats

Östhammars kommunlänk till annan webbplats

Information in english

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19länk till annan webbplats (Folkhälsomyndigheten)

Official information on the novel corona viruslänk till annan webbplats (Krisinfo.se)

European Center for Disease Prevention and Controllänk till annan webbplats (EU:s smittskyddsmyndighet)

Länsstyrelsens arbete med coronaviruset

Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Länsstyrelsen har aktiverat sin stabsfunktion. Regional samverkan sker med aktörerna inom Uppsala läns krissamverkansnätverk C-sam.

Länsstyrelsen fokuserar på att vara solidarisk och kommunicerar ut de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Region Uppsalas smittskyddsläkare ger. Länsstyrelsen deltar också i MSB:S nationella operativa och kommunikativa samordning.

Länsstyrelsens sändning från presskonferensen den onsdagen den 29 april

Länsstyrelsens sändning från presskonferensen tisdagen den 24 mars

Kontakt