Coronaviruset och covid-19

Spridningen av coronaviruset i Sverige och världen har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Uppsala län har länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar.

Uppdaterad 2021-05-11

Åtgärder för att minska smittspridningen

Med anledning av den rådande pandemin finns en tillfällig covid-19-lag samt tillfälliga restriktioner och förbud i Sverige. I flera län finns ytterligare regionala rekommendationer. Dessutom har Folkhälsomyndigheten tagit fram allmänna råd. För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar.

Coronapandemin: Detta gäller just nulänk till annan webbplats (Krisinformation.se)

Regional information om coronavirusetlänk till annan webbplats (Krisinformation.se)

Skydda dig och andralänk till annan webbplats (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Nyheter om covid-19

Testning och provtagning av covid-19

Du som har symtom för covid-19, eller har haft nära kontakt med någon som fått besked om att de är smittade, ska boka tid för provtagning. Provtagning och smittspårning är viktiga verktyg för att bromsa smittspridningen.

Vårdguiden 1177 om provtagning i Uppsala länlänk till annan webbplats

Du som behöver testning av covid-19 inför resa eller arbete kan kontakta något av de apotek, vaccinationsbyråer eller privata vårdinrättningar som utfärdar reseintyg eller friskhetsintyg.

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i sjukdomen covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Vaccinationen mot covid-19 pågår i Uppsala län.

Vårdguiden 1177 om vaccination mot covid-19 i Uppsala länlänk till annan webbplats

Region Uppsalas statusuppdateringar om vaccinationerna i länetlänk till annan webbplats

Läkemedelsverket om coronavaccinlänk till annan webbplats

Informationsfilmer på flera språk om vaccination mot covid-19

Sjukdomen covid-19 sprids fortfarande i Sverige. Här hittar du två filmer om vaccination mot covid-19, på fem språk förutom svenska.

Filmen ”Varför vaccinerar vi oss mot covid-19?” förklarar varför du bör vaccinera dig. Filmen ”Nu pågår vaccination mot covid-19” beskriver hur vaccinationen går till. Båda filmerna finns på följande språk; arabiska, somaliska, persiska/farsi, tigrinja, engelska och svenska. Det är Länsstyrelsen Skåne som har fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen att ta fram dessa filmer.

Så här går vaccinationen till | Informationsverige.selänk till annan webbplats

Varför vaccinerar vid oss mot covid-19?

Länsstyrelsens arbete under coronapandemin

Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Regional samverkan sker med aktörerna inom Uppsala läns krissamverkansnätverk C-sam.

Länsstyrelsen fokuserar på att vara solidarisk och kommunicerar ut de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Region Uppsalas smittskyddsläkare ger. Länsstyrelsen deltar också i MSB:s nationella operativa och kommunikativa samordning.

Länsstyrelsen ska dessutom genomföra ett antal specifika regeringsuppdrag.

Länsstyrelsens regeringsuppdrag med koppling till covid-19

Länsstyrelsens arbete med tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Kampanjfilmen Stanna hemma finns både på svenska (ovan) och engelska (nedan).

Länsstyrelsens sändning från presskonferensen den onsdagen den 11 november 2020

Länsstyrelsens sändning från presskonferensen den onsdagen den 29 april 2020

Länsstyrelsens sändning från presskonferensen tisdagen den 24 mars 2020

Mer information

Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas och andra organisationers webbplatser.

1177 Vårdguiden

På webbplatsen 1177 Vårdguiden hittar du information om coronaviruset covid-19 och vad du ska göra om du blir sjuk. Där finns också information om provtagning i Uppsala län. Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning.

1177 Vårdguiden om covid-19 – coronaviruslänk till annan webbplats

Självhjälp att hantera oro vid covid-19 (1177 Vårdguiden)länk till annan webbplats

Region Uppsala

Information om coronavirusetlänk till annan webbplats

Kommunerna i Uppsala län

Enköpings kommunlänk till annan webbplats

Heby kommunlänk till annan webbplats

Håbo kommunlänk till annan webbplats

Knivsta kommunlänk till annan webbplats

Tierps kommunlänk till annan webbplats

Uppsala kommunlänk till annan webbplats

Älvkarleby kommunlänk till annan webbplats

Östhammars kommunlänk till annan webbplats

Krisinformation.se

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter.

Aktuell och bekräftad information om coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du frågor och svar om corona-viruset, information om smittspridning, råd, aktuell statistik med mera.

Folkhälsomyndighetens information om covid-19länk till annan webbplats

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB:s arbete med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Socialstyrelsen

Här hittar du samlad information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg samt Socialstyrelsens roll i arbetet mot viruset.

Coronavirus covid-19länk till annan webbplats

Regeringen

Regeringens arbete med anledning av nya coronavirusetlänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseavrådan, information UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Information om UD:s arbete med anledning av corona-virusetlänk till annan webbplats

Polismyndigheten

Coronaviruset och polisenlänk till annan webbplats

Krisinformation.se

Emergency information from Swedish authoritieslänk till annan webbplats (English)

Officiell information på andra språk / Official information in other languageslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten / Public Health Agency of Sweden

Skydda dig och andra  / Protect yourself and otherslänk till annan webbplats (English and other languages / flera språk)

Nationell telefonlinje om det nya coronaviruset på flera språk / Telephone line in English and other languageslänk till annan webbplats (Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer som talar engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska)

Sveriges radio

Nyheter om nya coronaviruset på flera språk / News from Swedish Public Radio on covid-19länk till annan webbplats (English and other languages / flera språk)

Informationsverige

Films and information about covid-19 / Filmer och information om coronaviruset och covid-19länk till annan webbplats (English and other languages / flera språk)

Filmer från MSB

Information om covid-19 (tillgänglighetsanpassade filmer på YouTube)länk till annan webbplats

Krisinformation.se

Lättläst information om coronavirusetlänk till annan webbplats

Myndigheten för delaktighet

Tillgänglig information om covid-19 hos Myndigheten för delaktighet länk till annan webbplats(samlade länkar med information på teckenspråk, bildstöd med mera)

Sveriges Radio

Nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ord. Programmet sänds vardagar klockan 18.55-19.00 i P4, och klockan 20.55-21.00 i P1. Nyheterna finns även online.

Klartext: Nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ordlänk till annan webbplats

Informationsverige

Om det nya coronaviruset länk till annan webbplats(webbplats för dig som är ny i Sverige)

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000