Vigselförättare

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare i länets kommuner.

Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

Vill du bli vigselförrättare?

Länsstyrelsen prövar om du har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare.

Du behöver ha kunskap om

  • tillämplig lagstiftning
  • hur en vigsel ska gå till
  • hindersprövning
  • de dokument som ska upprättas och skickas in efter vigseln

Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige.

Länsstyrelsen kan utse vigselförrättare för ett enstaka tillfälle, vid särskilda omständigheter.

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Som vigselförrättare har du ingen rätt att ta ut en avgift från brudparet. Du ersätts av länsstyrelsen med 110 kr per vigsel och 30 kr ytterligare för fler vigslar samma dag.

Reseersättning för vigselförrättare

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Men som vigselförrättare kan du begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Du får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Kontakta kommunen för beställning av tid för vigsel

Enköpings kommun, telefon 0171-625000
Heby kommun, telefon 0224-36000
Håbo kommun, telefon 0171-52500
Knivsta kommun, telefon 018-347000
Tierps kommun, telefon 0293-218000
Uppsala kommun, telefon 018-7270000
Älvkarleby kommun, telefon 026-83000
Östhammars kommun, telefon 0173-86000

Enköpings kommun

Ann-Kristin Fösker
Astrid Thorsson
Thord Andersson
Sigbritt Dahlberg
Helena Proos
Anna Wiklund
Sverre Ahlbom
Solveig Zander

Listan uppdaterad i juli 2018.

Heby kommun

Ruth Kallén
Harald Linton
Carina Schön
Alvar Gahm
Anna Rejment
Monika Morling
Katarina Almquist

Listan uppdaterad i maj 2018.

Håbo kommun

Agneta Hägglund
Nina Lagh
Ingrid Andersson
Werner Schubert
Christian Nordberg
Birgitta Green
Owe Fröjd

Listan uppdaterad i maj 2018.

Knivsta kommun

Terry Carlbom
Anna Maria Dansbo
Anne Marie Morhed
Margareta Larsson
Lacka Linder
Lena Fransson

Listan uppdaterad i juli 2018.

Tierps kommun

Bo S Englund
Ewa Johansson
Regina Birkehorn
Ulrika Hedqvist
Lena Wänkkö
Jonas Nyberg

Listan uppdaterad i maj 2018.

Uppsala kommun

Ann-Cathrine Haglund
Peter Nordgren
Johan Sundman
Inger Söderberg
Lena Hartwig
Thomas Bull
Agneta Gille

Listan uppdaterad i januari 2018.

Älvkarleby kommun

Annika Forsberg
Irene Stridh
Bengt Söderhäll

Listan uppdaterad i januari 2018.

Östhammars kommun

Gerd Vading
Anna-Lena Söderblom
Iia Eklund
Ann-Charlotte Borgström

Listan uppdaterad i maj 2018.

Kontakt