Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi:

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landstings- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Många sätt att göra fel vid röstning...

Vårt valsystem gör det möjligt att personrösta genom att sätta kryss för den kandidat vi helst vill stödja. Det är också möjligt att använda andra valsedlar än de förtryckta, till exempel genom att ta en blank och skriva dit ett partinamn. Det är till och med tillåtet att ta ett partis valsedel, stryka över partinamnet och skriva dit ett annat partis namn – så länge det inte råder några tvivel om vad den röstande avser kommer rösten att godkännas.

Men ibland blir det fel, och rösten kanske måste underkännas. Här är några de vanligaste felen:

Blank röst (att rösta blankt)

Rösten blir ogitig för den saknar partibeteckning. För att en röst ska räknas som giltig måste den uppta en partibeteckninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kryssa flera personer

Leder till att rösten går till partiet, men inte till någon av de kryssade kandidaterna. Bara ett kryss är tillåtet. Rösten blir inte ogiltig.

Otydligt kryss/markering

Det behöver inte vara ett "kryss", men måste vara en tydlig markering. Om krysset (eller markeringen) vid personval hamnar mellan två rutor, eller utanför rutorna, räknas inte krysset/markeringen (eftersom det blir otydligt vem som är kryssad/markerad). Rösten är ändå giltig. Rösten räknas enbart till partiet.

Tillskrivna namn

De flesta partier har föranmält sina kandidater enligt en särskild ordning, gäller både partier som anmält kandidaterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och de partier som inte anmält kandidaterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Skrivs det till fler namn på valsedeln bortser Länsstyrelsen från detta, om det är ett parti som anmält kandidater, och rösten går till partiet och den aktuella listan. Det står på valsedlen om du kan skriva till egna kandidater.

Otydligt partinamn

Den som själv skriver ett partinamn på en tom (blank) valsedel behöver vara tydlig med partinamnet. Däremot går det att använda vedertagna förkortningar. För att en röst ska räknas som giltig måste partinamnet vara anmältlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 30 dagar före valet. En valsedlen med ett partinamn som är stavat fel blir inte ogiltig, om det framgår med tydlighet vilket parti väljaren vill rösta på.

Flera valsedlar i samma kuvert

Två eller fler valsedlar för samma parti i samma kuvert räknas som en röst på partiet. Två eller flera valsedlar för olika partier i samma valkuvert gör rösten ogiltig.

Namn på personer

Den röst som istället för partinamn enbart innehåller namnet på en person inom partiet, exempelvis Kristersson eller Löfven, blir ogiltig (eftersom den saknar partibeteckning). En partibeteckning måsta alltid finans på valsedlen för att bli giltig. För att en person ska bli vald, måste personen samtyckalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till att ställa upp för partiet (lämnat in en förklaring/samtycke till Länsstyrelsen senast fredagen före valdagen),

Kontakt