Krisberedskap

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet. Du som privatperson har ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver.

Vid en större samhällsstörning är det många människor som behöver hjälp. I första hand behöver samhällets resurser användas för att hjälpa de mest utsatta till exempel äldre och sjuka. Det innebär att du inledningsvis behöver kunna klara dig själv, för att de mest utsatta får den hjälp de behöver.

Det egna ansvaret vid en samhällsstörning

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett ansvar. Det egna personliga ansvaret innebär att du i händelse av en kris ska vara förberedd. Du ska kunna hantera en svår situation och de omedelbara behov som kan uppstå på egen hand, utan stöd från myndigheter.

Att kunna klara sig utan el och vatten är ingen lätt situation. Men de flesta av oss klarar det under en period om vi tänker efter före. Därför är det bra om du redan nu förbereder dig för att klara en samhällsstörning.

Packa en krislåda

De flesta av oss har en brandvarnare hemma och många har även brandsläckare, utifall det skulle börja brinna. Men hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se därför till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället inte fungerar som ni är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Samla gärna ihop det nödvändigaste och förvara på ett och samma ställe – så att du är förberedd när väl en samhällsstörning sker. En "krislåda" kan till exempel innehålla:

 • Mediciner
 • Förbandslåda
 • Tvättlappar
 • Filtar
 • Sovsäckar
 • Varma kläder
 • Torrvaror
 • Konserver
 • Vattendunkar
 • Friluftskök
 • Batteriradio
 • Ficklampor
 • Stearin- och värmeljus
 • Tändstickor och tändare
 • Brandsläckare
 • Viktiga nummer
 • Kontanter

Flera bra och konkreta tips finns på dinsakerhet.selänk till annan webbplats

Krissamverkan i Uppsala län

I Uppsala län har vi organiserat samverkan mellan olika aktörer under namnet Krissamverkan i Uppsala län. De två nätverk som ingår i Krissamverkan i Uppsala län är C-Sam och Krissamverkansrådet. Nätverken beskrivs mer ingående nedan.

Krissamverkansråd
Det finns ett regionalt krissamverkansråd där högsta beslutsfattare från länets aktörer deltar. Aktörerna är Länsstyrelsen i Uppsala län, länets åtta kommuner, Militärregion Mitt, Region Uppsala, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Sveriges Radio Uppland, Trafikverket, Handelskammaren i Uppsala, Polisområde Uppsala, Forsmarks kärnkraftverk och Säkerhetspolisen (SÄPO).

Det regionala krissamverkansrådet har en strategisk funktion och fungerar som en plattform för beslut, informationsutbyte och samordning inom krisberedskap och skydd mot olyckor. Rådet fattar beslut i frågor av övergripande karaktär. Vidare ska rådet ta del av erfarenheter från inträffade händelser, diskutera aktuella frågor som kan komma att påverka länet och genom detta skapa en samsyn på chefsnivå.

Krissamverkansnätverket C-Sam
C-Sam är nätverket som arbetar för samverkan och koordinering mellan aktörerna i länet före, under och efter en kris. C-Sam genomför det som Krissamverkansrådet beslutar. C-Sam består av en ledningsgrupp och ett antal arbetsgrupper. Det är Länsstyrelsen i Uppsala som är ansvarig för nätverket och dess arbetsgrupper.

ÖSAM
Det finns också ett länsöverskridande samarbete som kallas ÖSAM och där ingår länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län.

 

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar Länsstyrelsen kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Här på kan du läsa mer om samhällets ansvar i en krissituation, www.krisinformation.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information finns också hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, MSB, som är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Kontakt