Stora rovdjur i Uppsala län, Inventeringsrapport 2022–2023

Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Uppsala län i enlighet med 8 § i förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn. Syftet är att övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. I denna rapport redovisas resultaten av utförda inventeringar av lodjur, varg, björn och kungsörn samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av järv i Uppsala län under inventeringssäsongen 2022/2023.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vilt
  • Rovdjur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=159&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss