Färdplan för ett hållbart län – åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan 2023–2027

Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan är ett av fyra regionala åtgärdsprogram inom ramen för Färdplan för ett hållbart län. De fyra åtgärdsprogrammen omfattar tillsammans åtgärdsarbete med samtliga de miljömål som Uppsala län berörs av. Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan samlar prioriterade åtgärder i syfte att minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energianvändningen i länet. Åtgärdsprogrammet togs fram 2018-2019 i bred samverkan med länets aktörer och har nu aktualiserats. Åtgärdsprogrammet utgår från länets klimat- och energistrategi Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län. Det regionala åtgärdsprogrammet kopplar samman och förstärker med en regional nivå, de olika initiativ och program som finns på nationell-, lokal- och aktörsnivå.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=147&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss