Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län 2022

Viltförvaltningsdelegationen inom Länsstyrelsen ska enligt 3 § förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer besluta om övergripande riktlinjer för förvaltningen av bland annat hjortstammarna i länet. Vidare ska Länsstyrelsen, enligt 49 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2011:7) om jakt efter älg och kronhjort, i län där det förekommer kronhjort fastställa målsättningen med skötseln av kronhjortsstammen i länet. Länsstyrelsen ska därvid besluta om vilken areal som ska gälla vid registrering av kronhjortsskötselområde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Jakt
  • Vilt

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=80&context=33