Insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende – kartläggning i Uppsala län

Syftet med kartläggningen är att öka kunskapen om kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. Kartläggningen syftar också till att lyfta civilsamhällets erfarenheter samt kommuners samverkan med privata och kommunala hyresvärdar. Kartläggningen ska även belysa eventuella omständigheter eller förutsättningar för personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Kartläggningen syftar slutligen till att belysa kommuners insatser utifrån ett barnrätts-, funktionshinder- och hbtqi-perspektiv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Brottsförebyggande arbete
  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=90&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss