Södra Lövstabukten - Fiskyngel och bottenvegetation år 2020

Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen Uppsala län inledde under 2020 ett samarbete för att förbättra kunskaperna om marina naturvärden i den södra delen av Lövstabukten i Tierps kommun. I rapporten presenteras resultat från en inventering av fiskyngel och bottenvegetation i tio olika grunda vikar eller delområden i södra Lövstabukten som genomfördes i september 2020. Vikarnas värde eller potential som fiskrekryterings­områden bedöms med förslag till prioriteringsordning för framtida uppföljningar. Resultaten jämförs även med tidigare undersökningar i området och längs kuststräckan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=C_2021_1&context=33