Regional miljöövervakning Uppsala län 2021-2026

Den regionala miljöövervakningen syftar till att länsvis beskriva och följa tillståndet i miljön. Naturvårdsverket samordnar den regionala miljöövervakningen och fattar beslut om årlig fördelning av det statliga anslaget. Uppsala läns miljöövervakning ska ge underlag för att bedöma hotbilder, följa upp miljöförbättrande åtgärder och miljömål samt bidra med underlag för bedömningar inom vattenförvaltningen. Målsättningen är därför att miljöövervakningen i länet ska integreras med miljömålsuppföljning och vattenförvaltning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=12&context=33